Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn vị sự nghiệp
mầm non
(TBTCO) - Sau thực hiện sáp nhập, năm 2018 tỉnh Cà Mau đã giảm được 27 đơn vị sự nghiệp so với năm 2017.
học sinh
(TBTCO) - Năm 2018, tỉnh Hòa Bình đã sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, kết quả đã giảm được 88 đơn vị.
trường học
(TBTCO) - Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, kết quả đã giảm 72 trường học công lập; giảm 1.358 biên chế quản lý hành chính, giáo viên dôi dư ở các trường học trong toàn tỉnh.
học sinh
(TBTCO) - Năm 2018, tỉnh Hải Dương đã sáp nhập 20 trung tâm giáo dục thường xuyên, 3 trung tâm y tế tuyến tỉnh, 37 cơ sở y tế tuyến huyện...
Hà Nội
(TBTCO) - TP. Hà Nội phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.
học sinh
(TBTCO) - Theo báo cáo của Sở Tài chính Phú Yên Năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp theo ngành, lĩnh vực, kết quả đã giảm được 47 đơn vị và 46 biên chế.
Kế toán
(TBTCO) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, cán bộ làm công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chưa được đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ quản lý tài chính để phân tích dự báo và đưa ra chiến lược phát triển cho đơn vị như mô hình doanh nghiệp.
Bệnh viện
(TBTCO) - Năm 2018, Sở Y tế Hà Nội đã nâng mức tự chủ tài chính chi thường xuyên cho 13 bệnh viện, nâng tổng số đơn vị thực hiện tự chủ chi thường xuyên là 18 đơn vị.
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Năm 2018, UBND tỉnh Tiền Giang đã sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp và nâng mức tự chủ tài chính của các đơn vị, nhờ đó đã giảm 1.332 người hưởng lương từ ngân sách.