Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn vị sự nghiệp
trợ giúp xã hội
(TBTCO) - Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 quyết định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương.
tiền
(TBTCO) - Dự thảo thông tư quy định về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 của Bộ Tài chính đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công, để giảm mức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước.
tự chủ
(TBTCO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện đã có 6 đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trên địa bàn tự bảo đảm kinh phí hoạt động, 78 đơn vị bảo đảm được một phần kinh phí.
đơn vị sự nghiệp công lập
(TBTCO) - Điều 5, Điều 8 Thông tư số 145/2017/TT-BTC đã hướng dẫn cụ thể nguồn tài chính chi thường xuyên và nội dung chi thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
Đơn vị sự nghiệp công lập
(TBTCVN) - Theo ông Phạm Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, cần rà soát, tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.
tự chủ
(TBTCO) - Do là tỉnh miền núi với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thu nhập người dân còn thấp, nên các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khó phát triển nguồn thu sự nghiệp.
tự chủ
(TBTCO) - Cùng với việc mở rộng nguồn thu, tiết kiệm chi tiêu, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nâng mức độ tự chủ, tăng chi thu nhập tăng thêm, nhờ đó, thu nhập của người lao động tại các đơn vị SNCL từng bước được cải thiện.
Hà Nội
(TBTCO) - Dự kiến trong giai đoạn 2018 - 2020, Hà Nội sẽ thực hiện giảm 11.221 biên chế hưởng lương từ NSNN, phấn đấu thêm 61 đơn vị tự chủ, đảm bảo đạt mục tiêu Nghị quyết 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.
tiết kiệm
(TBTCO) - Năm 2017, các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tiết kiệm được 384,5 tỷ đồng nhờ thực hiện chế độ tự chủ.