Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn vị sự nghiệp
tự chủ
(TBTCO) - Năm 2017, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm kinh phí, nhờ đó, đã trích được hơn 43 tỷ đồng chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.
tự chủ
(TBTCO) - UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, năm 2017, các cơ quan hành chính trên địa bàn đã tiết kiệm được 61,6 tỷ đồng nhờ thực hiện quyền tự chủ.
tự chủ
(TBTCO) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, hầu hết các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ này đã tiết kiệm được kinh phí để chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.
l
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản về việc “Tạm dừng ký hợp đồng lao động vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên”.
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Sở Tài chính Bắc Giang đưa ra giải pháp đề cao vai trò của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện cơ chế tự chủ.
sư
(TBTCO) - Thông tin từ UBND tỉnh Nam Định, tỉnh sẽ phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập, tương đương với 175 đơn vị.
Kiên Giang
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, đến nay toàn tỉnh đã có 869/871 đơn vị sự nghiệp tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ quản lý tài chính. Số đơn vị tiết kiệm được tăng thu nhập là 24/869 đơn vị, với tổng số tiền tiết kiệm là 5,657 tỷ đồng
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, tỉnh này vừa ban hành công văn về việc thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Các đơn vị sự nghiệp kinh tế và đơn vị sự nghiệp khác thực hiện tự chủ được tự quyết định đề án vị trí việc làm (trong đó quyết định vị trí việc làm) và số lượng người làm việc của đơn vị.