Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn vị sự nghiệp công lập
Tài chính công
(TBTCO) - Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT đã chú trọng công tác cải cách tài chính công như đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện tự chủ tài chính một số đơn vị.
LVT
(TBTCO) - Không để chế độ công chức trong đơn vị SNCL, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức đã nghỉ việc, bỏ kỷ luật "giáng chức"… là những nội dung Chính phủ trình xin ý kiến Quốc hội tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Triển khai đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, Đà Nẵng đã giảm được 8,5 tỷ đồng/năm kinh phí chi thường xuyên do thu hồi biên chế và giảm phụ cấp lãnh đạo.
cổ phần hóa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần, báo cáo kết quả xử lý tồn tại về tài chính; các hành vi vi phạm của tổ chức tư vấn trong quá trình cổ phần hóa (nếu có).
nxb tp.hcm
(TBTCO) - Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 113 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Việc giảm các ĐVSNCL trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện theo lộ trình, với từng lĩnh vực cụ thể.
Muốn sử dụng tài sản công cho thuê, kinh doanh phải lập đề án báo cáo
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải lập Đề án báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định.
Hà Nội
(TBTCO) - TP. Hà Nội phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.
tiền
(TBTCO) - Dự thảo thông tư quy định về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 của Bộ Tài chính đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công, để giảm mức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước.
đơn vị sự nghiệp công lập
(TBTCO) - Điều 5, Điều 8 Thông tư số 145/2017/TT-BTC đã hướng dẫn cụ thể nguồn tài chính chi thường xuyên và nội dung chi thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.