Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn vị xuất khẩu.
cá cảnh
(TBTCO) - Năm 2018, TP. Hồ Chí Minh có thể sản xuất 180 triệu con cá cảnh, xuất khẩu 20 - 21 triệu con, giá trị tương đương 22 - 23 triệu USD.