Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đóng ghép chung container
Điều kiện, trình tự thực hiện đóng ghép chung container ngoài CFS
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố về chia tách, đóng gói hàng hóa vận chuyển chung container ngoài CFS (địa điểm thu gom hàng lẻ).