Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đồng hồ nợ công
nợ công vẫn ở ngưỡng an toàn
(TBTCVN) - Đây là nhận định của ông Nguyễn Thành Đô - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính khi trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam về quản lý an toàn nợ công.