Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đóng tàu vỏ sắt
tau vo sat
(TBTCO) - Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã xét duyệt danh sách 57 tàu đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ, tuy nhiên, vẫn chưa có chủ tàu nào được vay vốn ngân hàng.