Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đồng tiền mới
zimbabwe
(TBTCO) - Các loại tiền giấy mới sẽ có mệnh giá là 2 và 5 Dollar Zimbabwe (ZWD) cùng tiền xu, với 1 ZWD tương đương 6 cent Mỹ.
chứng khoán
(TBTCO) - Thị trường đi hết một nửa tháng 5 mà không hề trải qua những biến động bất lợi đáng kể nào của hiệu ứng “Sell in May” (Bán tháng 5). Mức điều chỉnh trong tháng 4 có vẻ đã bù trừ luôn cho diễn biến tháng 5 và thị trường đang thể hiện sức mạnh rất đáng nể. Thị trường đang “Mua tháng 5”.
vv
(TBTCO) - Ngày 16/1, Thứ trưởng An ninh Venezuela Pérez Urdaneta thông báo đã kết hợp với Ngân hàng Trung ương để đưa vào lưu hành an toàn 2,65 triệu tờ tiền mới với các mệnh giá 500, 5.000 và 20.000 bolivar.