Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đồng USD sẽ mạnh lên hay yếu đi
Đồng đô sẽ mạnh lên hay yếu đi?
(TBTCO) - Nhiều chiến lược gia từng dự báo 2014 là “năm của đồng Đô Mỹ” nhờ việc cắt giảm gói kích thích kinh tế của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ, cùng nền kinh tế đang phục hồi được kỳ vọng sẽ giúp đồng USD mạnh hơn so với đồng tiền của các quốc gia hiện đang đối mặt với những thách thức về kinh tế.