Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DTA
dta
(TBTCO) - Cty CP Đệ Tam (Mã CkDTA) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm nộp công bố thông tin về quyết định của Tòa án.
phien giao dich 27.11
(TBTCO) - Việc FLC phát hành thêm cổ phiếu giá 10.000 đồng trong khi giá đang giao dịch trên sàn chỉ hơn 6.000 đồng khiến thị trường nghi ngờ khả năng sẽ phải “đánh lên” để đợt phát hành thành công.