Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án Bộ luật tố tụng hình sự
Trần đình sơn
(TBTCO) - Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay để đảm tính khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí, trước hết chỉ ghi âm, ghi hình những vụ án nghiêm trọng, những vụ án tham nhũng lớn, vụ án có tổ chức.
Nguyễn Đức Chung
(TBTCO) - Thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) chiều ngày 27/5, nhiều đại biểu tại tổ 1 (TP. Hà Nội) và tổ 2 (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, chỉ nên quy định ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can (điều 174) đối với những vụ án nghiêm trọng.