Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dự án COMPASS
Dự án COMPASS
(TBTCO) - Vừa qua, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan đã có buổi làm việc với Đoàn chuyên gia Dự án Xây dựng năng lực Giám sát tiến trình hội nhập và Thống kê EU-ASEAN (Dự án COMPASS).