Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất lốp xe cao su của Bridgestone
đầu tư FDI vào Hải Phòng
(TBTCO) - UBND TP Hải Phòng cho biết, tính từ tháng 9/2011 đến hết tháng 10/2014, địa phương này đã thu hút được 124 dự án FDI cấp mới và 91 dự án FDI tăng vốn với tổng số vốn thu hút mới và tăng thêm đạt hơn 5,402 tỷ USD.