Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la
giao ban di dân TĐC thủy điện Sơn La
(TBTCO) - Đó là nội dung Hội nghị giao ban bàn biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán dự án di dân tái định cư (TĐC) thủy điện Sơn La, thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, vừa được tổ chức sáng 12/9, tại tỉnh Sơn La.