Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án điện BOT
du an dien
(TBTCO) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương tiến hành rà soát kỹ tiến độ từng dự án điện BOT, để sớm triển khai, đáp ứng yêu cầu thực tế.