Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dự án đường 5 kéo dài
đường 5 kéo dài
(TBTCO) - Hôm nay 19/12/2014, quá trình lắp đặt khe co giãn trên hai cầu Ngũ Huyện Khê và Phương Trạch thuộc Dự án Đường 5 kéo dài đã gần hoàn tất. Ngày 22/12/2014 sẽ hoàn thiện tất cả các hạng mục thuộc dự án. Nếu đạt hết các yêu cầu về kỹ thuật thì ngày 31/12 mới được đưa vào thông xe toàn bộ.