Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án hoàn thành
Công trình Hạ tầng kỹ thuật công viên 26/10, thành phố Sơn La có tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng,
(TBTCVN) - Quyết toán dự án hoàn thành (QTDAHT) luôn là vấn đề "đau đầu" của nhiều địa phương vì các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chưa làm hồ sơ quyết toán. Tỉnh Sơn La đã kiến nghị giải pháp để đẩy nhanh QTDAHT giúp cho nguồn vốn đầu tư ngày phát huy hiệu quả.
dự án
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã tổng hợp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 của 125/143 bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, qua đó cho thấy vẫn còn nhiều bất cập. Do dự toán không sát, nên nhiều đơn vị chỉ đề nghị quyết toán gần 70% tổng mức đầu tư.
chi phí thẩm định
(TBTCO) - Nội dung chi của chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan chủ trì thẩm tra và người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
dự án đầu tư công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công. Theo đó, chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật.
dự án dở dang
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, hiện vẫn còn tình trạng vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành, đây cũng là 1 trong các nguyên nhân làm chậm tốc độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước những tháng đầu năm.
Công trình đầu tư
(TBTCO) - Tính đến ngày 10/10/2017, Hà Nội còn 59 dự án cấp thành phố hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán; cấp huyện còn 571 dự án chưa nộp báo cáo quyết toán. Vì vậy, UBND TP. Hà Nôị vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2017.
Quyết toán
(TBTCO) - Trước thực trạng dự án đã hoàn thành nhưng chưa được quyết toán do không đủ hồ sơ quyết toán từ năm 2005 đến năm 2014 còn tồn đọng nhiều, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu xử lý dứt điểm chậm nhất đến ngày 31/12/2017.
VACPA
(TBTCO) - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) vừa phối hợp với Vụ Đầu tư; Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo giới thiệu các nội dung cơ bản và trao tặng ấn phẩm của “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành”.
quyết toán dự án hoàn thành
(TBTCO) - Trước tình trạng nợ đọng quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước còn cao, một trong những biện pháp mạnh mà tỉnh Hưng Yên đã đưa ra là sẽ không giao dự án mới, nếu chủ đầu tư có 5 dự án trở lên vi phạm quy định lập báo cáo quyết toán.