Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án hoàn thành chưa quyết toán
Quyết toán
(TBTCO) - Trước thực trạng dự án đã hoàn thành nhưng chưa được quyết toán do không đủ hồ sơ quyết toán từ năm 2005 đến năm 2014 còn tồn đọng nhiều, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu xử lý dứt điểm chậm nhất đến ngày 31/12/2017.
nhà
(TBTCO) - Số liệu này vừa được Bộ Tài chính báo cáo tính đến ngày 30/4/2014. Như vậy, số các dự án đã hoàn thành quyết toán mới chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn.
dự án hoàn thành chưa quyết toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 4975/BTC- ĐT gửi các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế đốc thúc việc báo cáo tình hình tồn đọng các dự án hoàn thành chưa quyết toán, chưa phê duyệt quyết toán.