Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
quyết toán dự án hoàn thành
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.
Dự án hoàn thành
(TBTCO) - Mặc dù 47 địa phương đã gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2014 về Bộ Tài chính, tuy nhiên, so với quy định hiện còn 16 địa phương nữa chưa có báo cáo này.
trung tâm HNQG
(TBTCO) - Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính vừa đưa ra con số mới nhất về tỷ lệ quyết toán dự án hoàn thành. Theo đó, trong năm 2014, số dự án được quyết toán tăng khoảng 40%- 50% so với năm 2013.
quyết toán vốn NSNN
(TBTCO) - Đó là khẳng định của ông Hoàng Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bắc Kạn với phóng viên TBTCVN trong việc đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn NSNN tại Bắc Kạn.
10
(TBTCO) - "Tình trạng vi phạm quy định về quyết toán vẫn còn xảy ra ở nhiều dự án, ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư của nhà nước, gây nợ đọng XDCB kéo dài...", ông Vũ Văn Liên, Trưởng phòng Quyết toán, Vụ Đầu Tư, Bộ Tài chính nhấn mạnh như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam xung quanh vấn đề này.