Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dự án lấn sông xây đô thi Đồng Nai: hủy bỏ dự án
du an lan song dong nai
(TBTCO) - Dự án lấn sông Đồng Nai không hề tham vấn ý kiến của Ủy ban bảo vệ sông Đồng Nai, rõ ràng dự án này “coi thường” pháp luật.