Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án sử dụng vốn ngân sách
Hòa Bình
(TBTCO) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành chỉ thị yêu cầu chủ đầu tư (CĐT) phải tổ chức triển khai thực hiện quản lý hợp đồng xây dựng theo đúng nội dung hợp đồng đã được ký kết và các quy định của pháp luật.
Điều chỉnh chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến về dự thảo thông tư, hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhằm thay thế Thông tư 195 năm 2012.
QT Hưng Yên
(TBTCO) - Mặc dù đã có nhiều biện pháp nhưng công tác quyết toán dự án hoàn thành tại các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc vẫn không mấy "khởi sắc'' khi các dự án chưa quyết toán vẫn còn tồn đọng nhiều.
tạm ứng
(TBTCO) - Tuy nhiên, tổng số vốn tạm ứng không được vượt kế hoạch vốn được giao trong năm của dự án. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm ứng vốn theo hợp đồng đối với các gói thầu mua sắm thiết bị theo đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.