Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án sử dung vốn nhà nước
quyết toán
(TBTCVN) - Thông thường, các công trình xây mới sẽ được nhiều người trông đợi. Nhưng việc quyết toán thì dường như nhiều người lại rất ngại. Và chính cái sự “ngại” đó đã làm cho công việc quyết toán các dự án vốn nhà nước hoàn thành bị chậm trễ, gây ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư.
quản lý tài sản nhà nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương trực thuộc trung ương cập nhật số liệu tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0.
dự án hoàn thành chưa quyết toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 4975/BTC- ĐT gửi các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế đốc thúc việc báo cáo tình hình tồn đọng các dự án hoàn thành chưa quyết toán, chưa phê duyệt quyết toán.