Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự báo chứng khoán
chung khoan thang 12
(TBTCO) - "Tiêu cực trong ngắn hạn vẫn chưa làm cho chúng tôi bớt lạc quan về triển vọng thị trường trong trung và dài hạn. Nền tảng vĩ mô ổn định và tăng trưởng sẽ tiếp tục là bệ đỡ của thị trường vượt qua những thời điểm khó khăn như đã xảy ra với thời điểm Biển Đông".