Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự báo giá thép
giá thép
(TBTCO) - Theo Tổng công ty Thép Việt Nam, sức tiêu thụ trên thị trường hiện giảm nhẹ, giá bán tại các nhà máy sản xuất kinh doanh thép nhìn chung tiếp tục được duy trì ổn định nhằm tăng sản lượng tiêu thụ.
thép
(TBTCO) - Mặc dù nhu cầu tiêu thụ thép tăng nhẹ, tuy nhiên do lượng hàng tồn kho tương đối lớn nên giá thép trong nước đầu tháng 4/2015 ổn định so với cuối tháng 3/2015.
thép
(TBTCO) - Mặc dù nhu cầu tiêu thụ thép tăng nhẹ, tuy nhiên do lượng hàng tồn kho tương đối lớn nên giá thép trong nước đầu tháng 4/2015 ổn định so với cuối tháng 3/2015.
thép
(TBTCO) - Mức giá hiện nay tại các nhà máy sản xuất kinh doanh thép thấp hơn 1.250-3.900 đồng/kg so với quý I/2014; giá bán lẻ thép xây dựng trên thị trường thấp hơn khoảng 400-900 đồng/kg so với quý I/2014.
giá thép
(TBTCO) - Biên độ điều chỉnh tăng giá bình quân giữa các tháng dao động phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng/tấn; biên độ điều chỉnh giảm giá bình quân giữa các tháng dao động rộng hơn từ 100.000 - 900.000 đồng/tấn.
giá thép
(TBTCO) - Giá bán lẻ thép xây dựng 15 ngày đầu tháng 12/2014 giảm khoảng 100 - 200 đồng/kg so với cùng kỳ tháng 11/2014.
giá thép
(TBTCO) - Doanh nghiệp điều chỉnh giảm là Vina Kyoei, với mức giảm giá thép xây dựng từ 510-590 đồng/kg tùy từng loại, thời gian thực hiện từ 11/11/2014.
giá thép
Thép giảm giá nhẹ09:07 | 20/10/2014
(TBTCO) - Doanh nghiệp điều chỉnh là Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên với mức giảm giá thép xây dựng 150 đồng/kg tùy từng loại, thời gian thực hiện từ 6/10/2014.
giá thép
(TBTCO) - Biên độ điều chỉnh tăng giá bình quân giữa các tháng dao động phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng/tấn; biên độ điều chỉnh giảm giá bình quân giữa các tháng giao động rộng hơn từ 100.000 – 900.000 đồng/tấn.