Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự báo kiều hối
anh moi
(TBTCO) - Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, lượng kiều hối đổ về thành phố trong 10 tháng qua ước đạt khoảng 4,7 tỷ USD, tăng 0,5 tỷ USD so với con số ghi nhận trong 9 tháng đầu năm.
tỷ giá
(TBTCO) - Theo dự báo của nhiều ngân hàng, lượng kiếu hối năm 2014 có thể đạt 12,1 tỷ USD. Trước đó, năm 2011 kiều hồi đạt 9 tỷ USD; năm 2012 10 tỷ USD và năm 2013 11 tỷ USD.