Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dự báo xuất khẩu chè 2014
san xuat che sach
(TBTCO) - 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu chè ước đạt 24.000 tấn, tương đương giá trị 37 triệu USD, giảm 15,4% về khối lượng và 13,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.