Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự cảm
động thái doanh nghiệp
TBTCO - Trong 6 tháng đầu năm, doanh số của DN đã có xu thế được cải thiện rõ rệt và DN dự cảm doanh số tiếp tục được cải thiện khá cao trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, DN đã bắt đầu nhận thức được rằng tăng trưởng không thể chỉ dựa vào vốn mà phải dựa vào yếu tố năng suất lao động.
động thái doanh nghiệp
TBTCO - Trong 6 tháng đầu năm, doanh số của DN đã có xu thế được cải thiện rõ rệt và DN dự cảm doanh số tiếp tục được cải thiện khá cao trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, DN đã bắt đầu nhận thức được rằng tăng trưởng không thể chỉ dựa vào vốn mà phải dựa vào yếu tố năng suất lao động.
ảnh kinh tế
Dự cảm năm Giáp Ngọ22:52 | 01/02/2014
(TBTCVN) - Năm Quý Tỵ đi qua với bao khó khăn của nền kinh tế. Giáp Ngọ đã tới, bên cạnh những tín hiệu lạc quan và cơ hội mới cho việc phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn còn đó hàng loạt khó khăn, thách thức.
(TBTCO) -Tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp hiện đã có tín hiệu phục hồi. Điều này chứng tỏ những chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước đã được "ngấm". Từ những kết quả đạt được, các doanh nghiệp dự cảm và tin tưởng, sản xuất, kinh doanh năm 2014 sẽ khởi sắc hơn.