Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Du lịch Thương mại Tây Ninh
tay ninh
(TBTCO) - CtyCP Du lịch Thương mại Tây Ninh (Tanitour) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2014. Theo đó doanh thu quý 4 đạt 37,6 tỷ đồng, tăng 10% so với 34,3 tỷ đồng của quý 4/2013, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3,1 tỷ đồng, giảm 20% so với con số 3,78 tỷ đồng của quý 4/2013.