Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa du lịch xứ đông
lễ hội đường phố tại hải dương
(TBTCO) - Lần đầu tiên tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông – chào đón năm mới 2019 với nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đặc sắc và hấp dẫn.