Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới
dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới
(TBTCO) - Hệ thống cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã đi vào hoạt động gần một năm và Bộ Tài chính cũng đã ban hành quy chế phân quyền quản trị, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai hệ thống dữ liệu vẫn còn nhiều bấp cập.
cơ sở dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới
(TBTCO) - Lễ bàn giao dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới” giữa Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã diễn ra chiều ngày 26/2.