Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dư nợ trái phiếu
VPbank
(TBTCO) - VPBank vừa thông báo đã hoàn thành xong việc mua lại toàn bộ dư nợ trái phiếu đặc biệt (nợ xấu) tại VAMC, hoàn thành trước hạn mục tiêu đặt ra từ đầu năm và tạo đà tăng trưởng lợi nhuận cho ngân hàng trong các năm tiếp theo.
trái phiếu doanh nghiệp
(TBTCO) - Theo số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2018 là 474.500 tỷ đồng, bằng 8,6% GDP năm 2018 và tăng 53% so với dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tại thời điểm cuối năm 2017.