Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
kho bạc nhà nước hải dương
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về kê khai, nộp và quản lý phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước. Theo đó, tổ chức thu phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách.
GDP
(TBTCO) - Theo dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng vừa được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, tỷ lệ huy động nguồn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến đạt 15 - 16% GDP. Nợ công giảm dần, đến năm 2025 còn khoảng 47,5% GDP. Bội chi ngân sách giai đoạn này bình quân 3,7% GDP.
Luật PPP
(TBTCO) - Đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP), nhiều chuyên gia cho rằng, dự thảo nghị định vẫn còn một số nội dung cần làm rõ, tháo gỡ.
đhđ
(TBTCO) - Theo kế hoạch, trong tuần từ 11-18/10, sẽ có thêm nhiều tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ, trong đó có Bạc Liêu, Bắc Giang, Bình Định, Điện Biên, Phú Yên, Quảng Nam, Sóc Trăng, Trà Vinh và một số địa phương khác.
HCM
(TBTCO) - Chính phủ vừa thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh.
NT
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài, hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đã sửa đổi trách nhiệm của một số bộ, ngành và cơ quan theo hướng tập trung vào công tác quản lý chuyên môn của các cơ quan.
ĐT
(TBTCO) - Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước… là những trường hợp không được đầu tư ra nước ngoài theo dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài.
đảng
(TBTCO) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.