Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)
Trần du lịch
(TBTCO) - Đại biểu Trần Du Lịch (Tp. Hồ Chí Minh) cho rằng, châu Âu lấy Luật dân sự làm gốc, tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, luật chuyên ngành lấn dần Luật dân sự, quan hệ Luật dân sự hẹp quá, thậm chí là mâu thuẫn.
Trần Ngọc Vinh
(TBTCO) - Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận, trong đó vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân trong vấn đề sở hữu, nhất là lĩnh vực nhà đất.