Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự thảo luật đầu tư sửa đổi
Nông nghiệp công nghệ cao là một trong những lĩnh vực được ưu tiên đầu tư.
(TBTCVN) - Thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần rà soát kỹ các chính sách ưu đãi đầu tư, tránh dàn trải, không hiệu quả, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách, xung đột với các chính sách pháp luật về thuế…
VHT
(TBTCO) - Liên quan đến ưu đãi đầu tư, dự thảo Luật Đầu tư bổ sung hình thức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách, song Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng phải đánh giá kỹ sự cần thiết bổ sung hình thức hỗ trợ đầu tư này, đánh giá tác động và tính khả thi trong điều kiện ngân sách hiện nay.
dau tu
(TBTCO) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, TS. Nguyễn Đức Kiên cho rằng, với những sửa đổi trong dự thảo Luật Đầu tư sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài có nhiều thuận lợi và bình đẳng với các DN trong nước.