Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự thảo luật xây dựng sửa đổi
(TBTCO) - Đây là ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) được ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam nêu ra tại thội thảo về dự thảo Luật này diễn ra ngày 27/9, tại Hà Nội.