Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự thảo Nghị định
Tọa đàm
(TBTCO) - Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế với nhiều điểm mới phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lĩnh vực vui chơi có thưởng phát triển lành mạnh, minh bạch, hạn chế thất thu ngân sách.
tt
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Nghị định về cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia nhằm mục đích tạo khung khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực hiệu quả trong quản lý các chương trình này.
Thị trường chứng khoán phái sinh sẽ có thêm cơ hội tăng thanh khoản
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã chính thức hoàn thiện dự thảo nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh trình Chính phủ xem xét, ban hành. Dự thảo nghị định đã bổ sung thêm nhiều quy định mới tạo điều kiện hoàn thiện khung pháp lý và tăng tính thanh khoản cho thị trường phái sinh sau này.
Luật PPP
(TBTCO) - Đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP), nhiều chuyên gia cho rằng, dự thảo nghị định vẫn còn một số nội dung cần làm rõ, tháo gỡ.
NT
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài, hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đã sửa đổi trách nhiệm của một số bộ, ngành và cơ quan theo hướng tập trung vào công tác quản lý chuyên môn của các cơ quan.
ĐT
(TBTCO) - Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước… là những trường hợp không được đầu tư ra nước ngoài theo dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài.
bảo hiểm
(TBTCO) - Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xây dựng tập trung, thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc và được kết nối, chia sẻ hai chiều với với cổng dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.
chứng khoán
(TBTCO) - Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi đã chính thức được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Cùng với nhiều quy định khác, một trong những điểm mới tại dự thảo nghị định là cho phép doanh nghiệp được chào bán cổ phiếu ra công chúng và riêng lẻ với giá thấp hơn mệnh giá.
cho thuê lao động
(TBTCO) - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.