Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự thảo nghị định
bảo hiểm
(TBTCO) - Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xây dựng tập trung, thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc và được kết nối, chia sẻ hai chiều với với cổng dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.
chứng khoán
(TBTCO) - Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi đã chính thức được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Cùng với nhiều quy định khác, một trong những điểm mới tại dự thảo nghị định là cho phép doanh nghiệp được chào bán cổ phiếu ra công chúng và riêng lẻ với giá thấp hơn mệnh giá.
cho thuê lao động
(TBTCO) - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
Mở rộng đối tượng, tăng mức gia hạn thuế, tiền thuê đất lên 180.000 tỷ đồng
(TBTCO) - Ngày 03/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu các cục thuế tuyên truyền và cập nhật các quy định của dự thảo Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất của Bộ Tài chính, qua đó chủ động triển khai thực hiện khi nghị định được ban hành.
người có công
(TBTCO) - Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được Bộ LĐ-TB&XH đề xuất là 1,744 triệu đồng (tăng 120 nghìn đồng so với mức cũ là 1,624 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP).
ODA
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.
chi cục thuế mê linh
(TBTCO) - Cá nhân cho thuê tài sản có thể khai thuế theo kỳ thanh toán, hoặc khai thuế một lần theo năm. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.