Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự thảo nghị định về kinh doanh vân tải bằng ô tô
Taxi
(TBTCO) - Xe taxi sẽ phải gắn thiết bị giám sát hành trình, phải có thiết bị in hoá đơn kết nối với đồng hồ đếm cước để lái xe tính tiền và trả cho hành khách nhằm loại bỏ taxi “dù”.