Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn
chất vấn và trả lời chất vấn
(TBTCO) - Với 458/459 ĐB tham gia tán thành, chiếm tỷ lệ 92,71%, duy nhất có 1 ĐB không tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII.