Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự thảo quyết định
VNN
(TBTCO) - Doanh nghiệp phải có lãi 3 năm liên tiếp, không nợ thuế, chỉ sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế mới được xét cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư; đồng thời, không được sử dụng vốn vay để cho vay ra nước ngoài.
ĐT
(TBTCO) - Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn tới phải bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương.
gia dien
(TBTCO) - Bộ Công thương đang đề xuất giảm giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch bằng việc đưa nhóm này từ đối tượng sử dụng điện kinh doanh sang nhóm sản xuất.
xuất khẩu lao động
(TBTCO) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
dien
(TBTCO) - Bộ Công thương cho rằng, việc cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá bán điện bình quân từ 3% đến dưới 5% là phù hợp với quy định...
Dịch bệnh
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh với nhiều mức cụ thể.
nợ thuế
(TBTCO) - Tổ chức sản xuất kinh doanh còn nợ tiền thuế từ 1 tỷ đồng trở lên và cá nhân còn nợ tiền thuế từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó có khoản nợ trên 90 ngày sẽ bị hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
bất động sản
(TBTCO) - Bộ Tài chính đề xuất tất cả các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải thực hiện thoái vốn. Việc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn theo hình thức đấu giá là chủ yếu.
hợp đồng bảo hiểm theo mẫu Bộ Công thương
(TBTCO) - Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg bổ sung bảo hiểm nhân thọ vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Bộ Công thương có thể gây chồng chéo chức năng quản lý nhà nước về cùng một nội dung.