Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự toán
chi cuc binh thanh
(TBTCO) - Lũy kế 5 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách được 103.684 tỷ đồng, đạt 43,4% dự toán. Trong đó, khối chi cục thực hiện 31.489 tỷ đồng, đạt 51,12% dự toán năm và tăng 18,5% với cùng kỳ năm 2016; đồng thời, có 11 chi cục thu đạt trên mức này.
ke hoach
(TBTCVN) - Để khắc phục triệt để những hạn chế của quản lý tài chính ngân sách thông qua lập dự toán hàng năm cũng như kiểm soát chặt chẽ nguồn thu - chi, tránh những rủi ro xảy ra.
t
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, sắp tới sẽ tiến hành công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách được thực hiện từ năm ngân sách 2017 theo đúng Thông tư số 343/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Hội nghị
(TBTCO) - Theo UBND quận Hà Đông (TP.Hà Nội), ước thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn quận đạt trên 1.786 tỷ đồng, đạt 58,8% so với dự toán giao, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng cuối năm, quận này đặt mục tiêu phấn đấu đạt tổng thu NSNN trên 3.339 tỷ đồng.
an ninh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2017/TT-BTC quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.
quốc hội
(TBTCO) - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2016, tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2017 gửi đến Quốc hội.
cục thuế bắc ninh
(TBTCO) - Theo báo cáo nhanh từ Cục Thuế Bắc Ninh, tính đến 18/5/2017, đơn vị này đã thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 50% dự toán năm.
NĐH
(TBTCO) - Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội (UBTCNS) kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) báo cáo Quốc hội yêu cầu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) trong tình huống dự báo tăng trưởng kinh tế thấp hơn mục tiêu đề ra.
thuế tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tính cân đối trên địa bàn trong tháng 4/2017 đạt 24.732 tỷ đồng, lũy kế thu 4 tháng đạt 87.590 tỷ đồng, đạt 36,67% dự toán năm và tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2016.