Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự toán
ngân sách
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước và thành phố về công tác xây dựng giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách, quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách.
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 1/2017 trên địa bàn khá khả quan khi thu được 26.154 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 10,9% dự toán pháp lệnh năm 2017.
kho bạc
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Tháp cho biết, tổng số thu NSNN trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán.
thu
(TBTCVN) - Từ năm 2011 đến nay, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ có sự lãnh đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo chỉ đạo, sự nỗ lực phấn đấu của toàn bộ cán bộ, công chức, Chi cục Thuế huyện Gia Lâm đã liên tục vượt dự toán được giao, số thu ngân sách luôn tăng trưởng.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 326/2016/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Cục thuế Thái Nguyên
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, tính đến 31/12/2016, toàn ngành thu ngân sách đạt 7.763,6 tỷ đồng, tăng 58% so dự toán, đứng thứ 18 trên toàn quốc.
tien
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá kết quả Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong chi thường xuyên đối với các cấp ngân sách địa phương, các bộ, cơ quan trung ương và các đơn vị dự toán ngân sách các cấp.
kinh tế - xã hội
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.
thanh tra
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2016 đơn vị đã thanh tra lĩnh vực quản lý vốn đầu tư xây dựng, kiến nghị xử lý tài chính 3.901,32 tỷ đồng.