Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự toán
Tập trung quản lý thu ngân sách chặt chẽ đúng quy định
(TBTCO) - Trong hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, Bộ Tài chính lưu ý các cơ quan thu ngân sách phải tập trung quản lý thu chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời, chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế; tăng cường cải cách, hiện đại hóa....
hai quan cat lai
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách do đơn vị thực hiện tính đến hết ngày 31/3 được 29.021,4 tỷ đồng, đạt 26,87% dự toán pháp lệnh và 25,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Điều hành ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ
(TBTCO) - Mặc dù thu ngân sách quý I/2021 đạt hơn 30% dự toán, tăng so với cùng kỳ năm 2020, nhưng từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn đối với các trường hợp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách.
Điều chỉnh dự toán phải trước ngày 15/11
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách. Theo đó, thời gian điều chỉnh dự toán phải hoàn thành trước ngày 15/11 năm hiện hành, đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp để kiểm tra và điều chỉnh trên hệ thống Tabmis theo quy định.
hai quan tphcm
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước quý I/2021 trên toàn địa bàn ước thực hiện được 104.065 tỷ đồng, đạt 29,2% dự toán và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020.
da
(TBTCVN) - Mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã cùng vào cuộc ngay từ đầu năm để thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, nhưng qua gần 3 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách. Thời gian điều chỉnh dự toán phải hoàn thành trước ngày 15/11 năm hiện hành, đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp để kiểm tra và điều chỉnh trên hệ thống Tabmis theo quy định.
tiền
(TBTCO) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính những khoản chi năm 2021 có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa, khoản chi có tính chất không thường xuyên khác, thì thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện, trong dự toán được giao.