Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự toán
thu
(TBTCVN) - Từ năm 2011 đến nay, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ có sự lãnh đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo chỉ đạo, sự nỗ lực phấn đấu của toàn bộ cán bộ, công chức, Chi cục Thuế huyện Gia Lâm đã liên tục vượt dự toán được giao, số thu ngân sách luôn tăng trưởng.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 326/2016/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Cục thuế Thái Nguyên
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, tính đến 31/12/2016, toàn ngành thu ngân sách đạt 7.763,6 tỷ đồng, tăng 58% so dự toán, đứng thứ 18 trên toàn quốc.
tien
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá kết quả Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong chi thường xuyên đối với các cấp ngân sách địa phương, các bộ, cơ quan trung ương và các đơn vị dự toán ngân sách các cấp.
kinh tế - xã hội
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.
thanh tra
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2016 đơn vị đã thanh tra lĩnh vực quản lý vốn đầu tư xây dựng, kiến nghị xử lý tài chính 3.901,32 tỷ đồng.
hoành mô
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, tính đến 31/12, đơn vị thu ngân sách ước đạt 12.700 tỷ đồng, đạt 105,8% dự toán Bộ Tài chính giao (12.000 tỷ đồng), đạt 102,4% Tổng cục Hải quan giao (12.400 tỷ đồng).
chu tich tphcm
(TBTCO) - Tối ngày 30/12 tại Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh, chính quyền TP. Hồ Chí Minh đã công bố kết quả thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016. Trong đó, đáng chú ý là tổng thu ngân sách cả năm vượt 2,7% dự toán và tăng 12,06% so với năm 2015, đạt 306.336 tỷ đồng.
ĐTD
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm hiện nay, thu ngân sách đạt 100,7% dự toán. Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đây là con số ấn tượng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cần biểu dương các địa phương, các cơ quan chức năng đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu này...