Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Bộ Tài chính đề xuất ưu tiên tăng chi cho vùng, miền khó khăn
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình Chính phủ đề xuất phương án xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó, dự kiến sẽ tăng chi cho một số lĩnh vực tại các vùng miền khó khăn, để phù hợp với tình hình thực tế.
giáo dục
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình Chính phủ đề xuất phương án xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021. Trong đó, dự kiến sẽ tăng chi cho một số lĩnh vực tại các vùng miền khó khăn, để phù hợp với tình hình thực tế.
cục thuế
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Cao Bằng, tính đến hết tháng 2/2020, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 238 tỷ đồng, bằng 19% so với dự toán, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm biên chế cần đi vào thực chất hơn để tiếp tục giảm chi ngân sách.
(TBTCVN) - Những năm gần đây, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên phải phù hợp với tiến độ và lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy.
Hải quan Hải Phòng
(TBTCO) - Ông Mạc Văn Huyên - Phó trưởng Phòng Thuế xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, với số lượng lớn ô tô được nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm đã giúp cho số thu ngân sách của đơn vị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.
cao
(TBTCVN) - Tổng thu thuế nội địa tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3.250 tỷ đồng, bằng 64% dự toán cả năm.
hai quan tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tính từ đầu năm đến ngày 15/10 do đơn vị quản lý được 80.754 tỷ đồng, đạt 74,77% chỉ tiêu được giao (108.000 tỷ đồng) và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2017 (thu 83.166 tỷ đồng).
hai quan tu dong
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vi thực hiện đến ngày 15/9 đạt 25.875 tỷ đồng; lũy kế thu tính từ đầu năm được 71.570 tỷ đồng, đạt 66,27% kế hoạch được giao và giảm 4,13% so với cùng kỳ năm 2017
thuế đông hòa phú yên
(TBTCO) - Đại diện Chi cục Thuế huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, tính đến ngày 17/7/2018, đơn vị thu ngân sách đạt 115,4 tỷ đồng, bằng 120,6% dự toán pháp lệnh, bằng 102% dự toán phấn đấu năm 2018. Như vậy, tính đến nay đơn vị đã “cán đích” nhiệm vụ thu ngân sách 2018 được giao.