Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dự toán thu ngân sách nhà nước
tổng cục thuế
(TBTCO) - Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tối thiểu 5% dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) quý IV và cả năm 2019 (thu nội địa, không kể dầu thô).
Dự toán thu NSNN 2020 sẽ đảm bảo bao quát các nguồn thu, phù hợp với thực tế
(TBTCO) - Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khi vừa phải bao quát các nguồn thu, vừa phải tính toán các yếu tố làm giảm thu ngân sách, với mục tiêu cao nhất là tăng thu về cho ngân sách, góp phần hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ 2016 - 2020.