Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự trữ hàng hóa
hang hoa
(TBTCO) - Theo báo cáo của Sở Công thương Quảng Ninh, tính đến nay, lượng dự trữ hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 2.000 tỷ đồng và có 490 điểm bán hàng nhu yếu phẩm bình ổn giá.
Hà Nội
(TBTCO) - TP. Hà Nội đã vận động được 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường để dự trữ hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán với tổng số tiền 842,8 tỷ đồng, đồng thời tổ chức đưa hàng bình ổn đến 10.688 điểm bán hàng.
hàng tết
(TBTCO) - Sở Công thương Hà Nội đã chỉ đạo và phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chuẩn bị lượng hàng hóa tăng khoảng 10% so với kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết năm 2017; tổng trị giá hàng hóa dự trữ đạt khoảng 26.000 tỷ đồng.
hàng tết
(TBTCO) - Đến nay, các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước đã hoàn thành việc dự trữ hàng hóa cơ bản để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2016.