Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự trữ quốc gia
lúa gạo
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp 300 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia viện trợ cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sau thiên tai.
gạo dự trữ
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.
kế toán, dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia (DTQG).
ke toan
(TBTCO) - Thời hạn nộp báo cáo tài chính hoạt động dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước quy định, để đảm bảo thời gian tổng hợp số liệu cho lập báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.
DTNN
(TBTCO) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa nghiên cứu thành công việc kéo dài thời gian bảo quản thóc dự trữ quốc gia (DTQG) từ 24 tháng lên 36 tháng, góp phần kéo dài thời gian lưu kho và tiết kiệm chi phí cho ngân sách.
Hỗ trợ gạo
(TBTCO) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có văn bản chỉ đạo các cục DTNN khu vực chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố có kế hoạch tiếp nhận gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019; đảm bảo hoàn thành việc giao gạo cho các địa phương xong trước ngày 30/11 tới.
xuất cấp gạo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Định.
dau gia tai san
(TBTCO) - Người đăng ký tham gia đấu giá hàng dự trữ quốc gia phải nộp khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận quy định, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá điểm của tài sản bán đấu giá.
du tru
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72/2018/TT-BTC ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia (DTQG). Hệ thống là cơ sở để xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành DTQG.