Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đưa nhanh vốn tín dụng vào nền kinh tế
hop chinh phu 2
(TBTCO) - Ngày 28/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 2/2014, thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, bàn các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra...