Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đua ô tô thể thao
đua công thức 1
(TBTCO) - Công thức 1 là cấp độ đua ô tô thể thao cao nhất của Liên đoàn Ô tô quốc tế, và cũng là giải thể thao tốn kém nhất hành tinh. Chi phí nghiên cứu, sản xuất xe đua của mỗi đội F1 là hàng trăm triệu USD mỗi năm.