Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đưa vào diện cảnh báo
yeg
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa ra thông báo đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã Ck YEG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/4/2020.
bc
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã CK BCG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/4/2019.
canh  bao
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo đưa một số doanh nghiệp niêm yết trên HNX vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận kết quả kinh doanh năm 2018 là con số âm.
ksh
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu HVG của Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH (mã Ck KSH) vào diện cảnh báo từ ngày 27/9.
tl
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành Quyết định về việc đưa cổ phiếu TLH của CtyCP Tập đoàn Thép Tiến Lên vào diện cảnh báo.
pn
(TBTCO) - Cổ phiếu PNC của Công ty CP Văn hóa Phương Nam (mã Ck PNC) bị đưa vào diện cảnh báo bởi công ty này liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
ks
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của CtyCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (mã CK KTB) vào diện cảnh báo.
bt6
(TBTCO) - Cổ phiếu của CtyCP Beton 6 (mã Ck BT6) bị đưa vào diện cảnh báo, do vi phạm các quy định về công bố thông tin.
khoag san
(TBTCO) - Cổ phiếu LCM của CtyCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai vừa bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 là số âm.