Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đức: Tỉ lệ thất nghiệp
ll
(TBTCO) - Tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 10/2016 của Đức đã giảm xuống còn 6%, mức thấp nhất kể từ khi hai miền Tây và Đông nước Đức thống nhất vào năm 1990. Đây là số liệu báo cáo của Cơ quan Việc làm Liên bang Đức công bố ngày 2/11.