Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dumex Gold bước 2
thu hoi sua nhiem khuan
(TBTCO) - Liên quan đến sự cố nguyên liệu whey protein concentrate do Công ty Fonterra-New Zealand sản xuất bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum, tại Việt Nam các sản phẩm Dumex Gold bước 2 cho trẻ 6 – 12 tháng tuổi và Similac GainPlus EyeQ mới đã được thu hồi theo tỷ lệ tương ứng là 94% và 95%.