Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dừng sử dụng hóa đơn
(TBTCO) - Tổng cục Thuế mới đây vừa có công văn (số 3620/TCT-QLN) thông báo dừng việc cho phép Công ty TNHH khai thác Vàng Bồng Miêu sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm.