Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa được chấp thuận niêm yết bổ sung
ck
(TBTCO) - Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Xây Dựng 47 (mã Ck C47) được niêm yết bổ sung 2,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của C47 lên 12 triệu cổ phiếu.
ssi
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Chứng khoán Sài Gòn (mã Ck SSI) được niêm yết bổ sung 2,3 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của SSI lên hơn 356,1 triệu cổ phiếu.
pgd
(TBTCO) - Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã Ck PGD) được niêm yết bổ sung hơn 17,1 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của PGD lên hơn 60 triệu cổ phiếu.